Hubungi Kami Untuk Langanan Segera: 03-78321772/ 03-78321773

Barisan Koprat Myangkasamukmin
www.myangkasamukmin.my

Segala Puji Bagi Allah Tuhan Sekelian alam,selawat keatas junjungan nabi muhammad saw sertakeluarga dan para sahabatnya.

Ustaz Mohd Yusni Hj Ismail
Pengasas & Pengarah Urusan

UCAPAN ALUAN

Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai

mati, dan bahawasanya pada hari kiamat

sahajalah akan disempurnakan balasan

kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan

dari neraka dan dimasukkan ke syurga

maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan

(ingatlah bahawa) kehidupan di dunia ini

(meliputi segala kemewahannya dan

pangkat kebesarannya) tidak lain hanyalah

kesenangan bagi orang-orang yang

terpedaya. (A-li’Imraan, ayat 185)

Barisan MyAngkasaMukmin

UCAPAN ALUAN

Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta (mereka yang ada dalam jagaan) kamu, (harta) yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu; dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya (yang kamu niagakan), dan juga berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. (Surah An-Nisaa‘, ayat 5)

 

Ustaz MD Ghazali Ibrahim
Penasihat Syariah